"Господи, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего". Слово архимандрита Мелхиседека (Артюхина)